Support Center

Ne zaman kazanç sağlarım?

Yatırım yaptığınız şirketin satılması, halka arz edilmesi ve temettü dağıtımı durumunda kazanç sağlayabilirsiniz. Ancak Kitle Fonlama Sistemi içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar uzun vadeli yatırımlar olması bakımından kısa bir zaman içerisinde kazanç elde etmeyi beklemek doğru olmayacaktır. Kazanç elde edebilmeniz için 1 ila 5 yıl aralığında beklemelisiniz.

Hissemi ne zaman satabilirim?

İkincil Pazar çalışmaları henüz tamamlanmadığı için satış işlemlerini ikincil Pazar haricinde hissenizi satın almak isteyen üçüncü kişiye satabilirsiniz.

İkincil Pazar var mı?

Çok yakında olacak. Üçüncü şahıslar arasında hisse alım/satım Pazar yeri anlamına gelen ikincil Pazar çalışmaları Borsa İstanbul tarafından sürdürülmektedir. Kısa bir zaman diliminde faaliyete geçmesi öngörülmektedir.

Maksimum fonlama miktarında güncelleme var mı?

Güncelleme bir takvim yılı içerisinde bir kez yapılmakta bu kapsamda Ek bir güncelleme bulunmamaktadır. Buna göre maksimum fonlama tutarı 75.000.000,00 TL’dir.

Kitle Fonlaması Modelleri nelerdir?

Kitle Fonlaması Ödül bazlı, Bağış bazlı, Hisse bazlı ve Borç bazlı olarak 4 farklı kategoriye ayrılmaktadır.

Dünyada bilinen Kitle Fonlama Platformları nelerdir?

Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, RocketHub, CrowdFunder, EquityNet

Temettü nedir?

Şirket hissedarlarına ortak oldukları pay oranında yıllık kardan veya bunun için ayrılmış yedek akçeden kar payı dağıtılmasıdır.

Yapılan yatırımlar kur korumalı mevduata alınabilir mi?

Toplanan fon miktarı Takas Bank tarafından bloke edilmektedir. USD karşılığında bir yatırım kabul edilmemekle birlikte sistem TL olarak yürütülmektedir. Bu bağlamda kur korumalı bir mevduat çalışması bulunmamaktadır.

Yabancı yatırımcılar nasıl yatırım yapabilir?

YKN(Yabancı Kimlik Numarası) olan yabancı uyruklu kişiler doğrudan MKK sistemine dâhil olabilmektedir. Ancak YKN’si olmayan kişiler ihraççı şirket veya yatırımcı şirket nezdinde hesap açıp MKK’dan sicil numarası alarak MKK sistemine dâhil olabilmektedir.

Kampanyamı erken sonlandırabilir miyim?

Kampanya hedeflediği fon miktarına ulaşması durumundan erken kapama işlemi uygulanabilir.

Kampanya süresi kaç gün olmalı?

Bir kampanya süresi en fazla 60 gün olmalıdır.

Kampanyamın başarısız olması durumunda ne olur?

Takasbank nezdinden bloke edilen yatırımlar Yatırımcı hesaplarına geri iade olunur.

İmtiyazlı hisse nedir?

Kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliğidir.

Payların nama yazılı olması nedir?

Belirli bir gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenen ve kişinin anonim şirkette sahip olduğu payları temsil eden senettir.

Swot Analizi Nedir?

Girişimin güçlü / zayıf yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini belirlemek ve analiz etmek için oluşturulmuş içeriktir.

Adi hisse Nedir?

Hisse sahibine hissedar toplantılarında oy kullanma ve şirket karının bir kısmını temettü olarak alma hakkı veren belgedir. 

Gelir-Gider tablosu nedir?

Girişim Şirketinin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirle, yaptığı giderleri sıralı bir şekilde gösteren ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu, kar ve zarar olarak özetleyen bir tablodur

Payların Birim Nominal Değeri nedir?

Hisse senedinin üzerinde belirtilen pay miktarının ve buna bağlı olarak o hisse senedinin değerini gösteren bir ifadedir.

Bağımsız Denetim raporu nedir?

Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan, denetçinin işletmeye ait finansal tablolara ilişkin açık görüşünü kapsayan belgedir

B2B İş modeli nedir?

“Business to Business / “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eder.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.