Investment Committee

Dr. Aydın GÜNDOĞDU
Mehmet Ali GÖKÇE
Yaşar ÇAKMAK
Tahir AKTÜRE
Yavuz Kuş
Doç.Dr. Yahya ÇELİK
Murat ALABACAK