11 June 2024

Kitle fonlama sisteminin ikincil piyasası var mı?

Kitle fonlama sisteminin ikincil piyasası var mı?

    Kitle fonlaması sisteminde III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği Platformların gerçekleştiremeyecekleri faaliyetler başlıklı 12. Maddesinin yedinci fıkrasında “Geniş yetkili aracı kurumlar hariç platformlar paya veya borçlanma aracına ilişkin olarak ikincil piyasa işlemlerine aracılık edemezler. Platformların internet siteleri üzerinden üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân tanınması bu hükme aykırılık teşkil etmez.” Hükmü haiz olup ikincil piyasa işlemlerini düzenleme yetkisi Borsa İstanbul’a verilmiş olup Platformların ikincil piyasa işlemlerine aracılık etmediği sürece yatırımcıların birbiriyle iletişim kurmasına imkân tanınmasına yönelik çalışmaları ilgili hükme aykırılık teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Bu kapsamda fonangels.com olarak yatırımcıların finansal kapanış işlemlerini tamamlamış olan şirketlere ilişkin iletişim kurmasını sağlayacak “GİFT” adında iletişim platformu oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup sona yaklaşılmıştır.

 

“GİFT” yatırımcı iletişim platformu çok yakında fonangels.com’da

 

     Kitle fonlaması aracılığı ile pay almış olan yatırımcılar, paylarını satmak istemesi durumunda Girişim Şirketi ile iletişime geçebilir veya Alıcı bularak girişim şirketi ile iletişime geçebilmektedir. Pay devir işlemlerini gerçekleştirilebilmesi için Pay devir temlik sözleşmesi, Talep yazısı gibi bazı evrakların hazırlanması gerekmektedir. Payını satmayı düşünen yatırımcılar girişim şirket yetkilileriyle iletişime geçerek ilgili evrakları talep edebilir veya aşağıda bulunan linkten ulaşabilir.

 

İlgili evrakları hazırlayan yatırımcı, Talep yazısını (ıslak imzalı) ve Pay Devir Temlik Sözleşmesinin bir nüshasını (ıslak imzalı) Girişim Şirketine ulaştırarak Pay Devir İşlemleri için başvurularını gerçekleştirebilirler. İlgili talebe istinaden Girişim Şirketi Merkezi Kayıt Sisteminden pay devrini gerçekleştirerek ilgili işlemi tamamlamaktadır.

 

     Ayrıca belirtilmesi gerekir ki; III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliğinin Paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamaya ilişkin esaslar başlıklı 16. Maddesinin yedinci fıkrasında

Girişimciler veya girişim şirketlerinin kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortaklarından fonlanan şirkette önemli etkiye sahip olacaklar, kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden 3 yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile nitelikli yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, fonlanan şirketteki paylarını devredemezler.” Uyarınca Girişim Şirket yetkilileri ilgili süre boyunca Nitelikli Yatırımcı haricinde pay devri gerçekleştiremezler.

 

Daha fazla bilgi için: info@fonangels.com’dan ulaşabilirsiniz.

 

Yatırım yaptıktan sonra süreç nasıl ilerliyor?

    Paya Dayalı Kitle Fonlaması, sermaye ihtiyacı olan ancak bu sermaye ihtiyacını alternatif finansman yöntemi ile karşılamak isteyen projelerin sıklıkla tercih ettiği bir sistemdir. Sermaye Piyasası Kurulunun ilan etmiş olduğu III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği uyarınca yatırım turuna çıkabilmek üzere değerlendirme kriterlerine sahip teknoloji ve üretim alanındaki Girişim Şirketleri projelerini yatırımcının ilgisine sunmakta olup şirket değerlemesi üzerinden hedeflenen fona azami 60 gün içerisinde ulaşabilmek için çalışmaktadırlar.

 İlgili süre sonucunda hedeflenen fona ulaşılması durumunda toplanan fonun sermayeye eklenebilmesi için Genel Kurul düzenlenerek sermaye artırımına ilişkin tescil işleminin tamamlanmasının akabinde Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Takasbank nezdinde gerçekleştirilen bürokratik işlemler sonucunda ilgili fon girişim şirketinin hesabına tevdi edilmektedir. Yatırımcılar, kampanya sayfasında projeye ait dokümanları inceleyerek ve risk bildirim formunu okuyarak teknoloji ve üretim alanındaki projelere yatırdıkları miktar doğrultusunda ortak olmakta ve pay adet bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Girişim Şirketinin gerçekleştirdiği pay ihraç işlemi sonucunda e-yatırımcı uygulamasına yansımaktadır.

 

 

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.