SeenapsesALL

Sector and Business Model
Yazılım / B2C
Muhammet Güney
 
Views
23,812
 
Campaing Code: TRFNGLP2022014
Started Date: 19.12.2022
Ended Date: 16.02.2023
Startup Phase: Prototip Geliştirme
Target: ₺2,560,000
Equity Offered: %8.00
Addition Funding: %20.00
Campaing Status: Failed
Remaining Time Tamamlandı
Investment Rates (%)
%59.41
Total Investment: ₺1,521,000
Total Investor: 292
Qualified Investor: 30
Qualified Investment: ₺122,434
 

About Project

Tek Şirket Çoklu Proje Ortaklığı

Karbon Model üzerine kurgulanmış proje yönetim stüdyosu.

SeenapsesALL

Bir uygulama fikri bulunan ve bu uygulamanın ürün olarak ortaya çıkması için uçtan uca yada kısmı desteğe ihtiyacı olan yazılım projelerinin gerçekleştirilmesi için, karbon model üzerine kurulmuş bir proje yönetim ve gerçekleştirim atölyesiyiz

Tek Şirket Çoklu Proje Ortaklığı

www.seenapsesall.com

Nedir

Seenapses; insanlar ve projeler arasında bir bağlantı oluşturmayı(sinaps) ve kişilerin hangi işte ne kadar etkili olabileceğini rahatça görebilmeyi(see) çağrıştırır ki, SeenapsesAll’un yapacağı projelerin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanacağı ifade edilmektedir.
SeenapsesAll, karbon model üzerine kurulmuş bir uygulama üretim ağı, tek şirket bünyesinde çoklu proje ortaklığıdır. Bir fikrin/işin analiz, tasarım ve kodlama adımlarını yöneterek, fikrin/işin profesyonel ve hızlı bir biçimde ortaya çıkmasını sağlar.
Karbon model bir işin gerçekleştirilmesine karşılık olarak hisse verilmesidir. Şirketimizde de uyguladığımız bu sistem, kişilerin işlerini yaparken işin sahiplenilmesini ve gelen projelerin hızlıca yapılmasını sağlayacaktır.

Nasıl

SeenapsesAll, kaynak, proje ve gelişim yönetimi olarak 3 temel bölümden oluşur.

Kaynak Yönetimi

SeenapsesAll ile projeler, kendi iç kaynakları ve karbon modele göre ortaklık kurduğu dış kaynaklarla hayata geçirilecektir.

      1. İç Kaynaklar
Şirket içinde çalışan kişiler. (Yazılım, Tasarım, Analiz, Test, Değerlendirme ve Yönetim Birimleri)

 1. Dış kaynaklar 

 • Üniversite bölümleri (Bilgisayar mühendisliği, Grafik Tasarım, Oyun programlama, Modelleme)
 • Şirketler (Yazılım şirketleri, Tasarım şirketleri vs.)
 • FreeLancer çalışan kişiler

SeenapsesAll bu modeliyle zamanla bünyesinde yüzlerce yazılımcı, tasarımcı, analizci vs. bulundurabilecektir. Buda bir çok işin paralel bir şekilde ilerleyebilmesini ve bir çok fikrin hızlı bir şekilde ürün olarak ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Süreç Yönetimi 

Proje hayata geçirilme safhasına geldiğinde, yönetim birimi tarafından yönetilen süreçtir. Fikir/proje, analiz birimine yönlendirilmeye başlandıktan sonra tasarım ve yazılım birimleriyle kordineli çalışma yapılarak projenin bitirilmesi sağlanacaktır.

Gelişim Yönetimi

SeenapsesAll planları ve çalışmaları içinde dünya üzerinde bir çok ülkede faaliyet göstermesi vardır. Örneğin; Amerika(SeenapsesAll-USA) ve İsveçteki (SeenapsesAll-Sweden)  vs. alt şirketleri sayesinde, amerikadan alınan bir proje SeenapsesALL-Türkiye birimindeki tasarımcılarla SeenapsesALL-Sweden deki yazılımcıların ortak çalışmasıyla ortaya çıkacaktır ya da Türkiyede alınan bir iş için  SeenapsesALL-Türkiye deki yazılımcılar SeenapsesAll-USA deki tasarımcılarla ortak çalışabileceklerdir. 

Çalışma Modeli

 
 

SeenapsesALL, aşağıdaki ana yapılanma içindedir.

      3. Değerlendirme
      4. Yönetim
            a- Kaynak Yönetimi(İç Kaynaklar, Dış Kaynaklar (Karbon Model))
            b- Süreç Yönetimi(Analiz-Test, Tasarım, Yazılım)  

3. Gelişim (Türkiye, USA, Sweeden vs..)

Değerlendirme

Fikir olarak gelen projelerin yapılıp yapılmayacağına karar veren birimdir. Üyeler Üniversitelerin farklı bölümlerinde ki  hocalarından oluşacaktır.

Yönetim
Değerlendirme biriminden onay almış fikirler ya da bedeli ödenmiş projelerin gerçekleştirilmesi için uçtan uca süreci yönetim birimdir. Kaynak ve Süreç yönetimi bu birim tarafından gerçekleştirilir.

 • Analiz-Test
  Yönetim birimi altında olup, yönetim biriminden gelen işlerin analiz ve testinden sorumludur.
 • Tasarım
  Yönetim birimi altında olup, analizi yapılmış projelerin tasarlanmasından sorumludur.
 • Yazılım
  Yönetim birimi altında olup, tasarımı tamamlanmış projelerin yazılımından sorumludur.

Gelişim
SeenapsesAll un dünyanın her yerine açmayı düşündüğü alt şirketlerin yönetiminden sorumludur.

Projeler
Aşağıda ki projeler SeenapsesAll projeleridir.

SeenapsesSocial
Seenapses Social; kişisel tecrübelerin bilgisayar ortamına aktarılması için içerik oluşturma aracı ve bu tecrübelerden gelir elde edilmesi için tasarlanmış sosyal medya platformudur.Mevcutta üzerinde çalışılan proje olup %40 lık bir ilerleme kaydedilmiştir.SeenapsesALL’un kendi projesidir.

I know Here

Gittiğiniz ülkede alışveriş yaparken yabancı dil desteği sağlayacak yardımcı telefon uygulamasıdır.

Robin Hood

Twitter üzerinde reklam amaçlı kullanılacak NFT projesidir.

IFO Calendar

IFO takibi yapabileceğiniz takvim uygulamasıdır.