Innfinitive

Sector and Business Model
Yazılım / B2B
Harun Kolukısa
 
Views
29,562
 
Campaing Code: TRFNGLP2023007
Started Date: 01.06.2023
Ended Date: 30.07.2023
Startup Phase: Ticarileşmeye Hazır Ürün
Target: ₺1,540,000
Equity Offered: %7.00
Addition Funding: %20.00
Campaing Status: Reached
Remaining Time Completed
Investment Rates (%)
%164.21
Total Investment: ₺2,528,798
Total Investor: 448
Qualified Investor: 84
Qualified Investment: ₺1,081,872
 

Market, Competition, Target Market

Pazar Hakkında Bilgi

İnsan Kaynakları yönetimi firmalar için operasyonel verimlilik açısından önemlidir.  Pazarda İK yönetiminde yazılım kullanmayan bir çok firma bulunmaktadır. Ancak mevcut çözümlerin bazı sorunlara çözüm getirmekle birlikte bazı sorunları karşılamamaktadır. Dijital dönüşümünü yapmış firmaların oranının henüz %5’in altındadır ve dijital dönüşüm kültürü hızlanarak gelişmektedir.

 

Türkiye'de insan kaynakları (İK) yazılım programları pazarı, son yıllarda hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. İK yazılım programları, şirketlerin İK süreçlerini otomatikleştirmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve personel yönetimini daha etkin hale getirmelerine yardımcı olur.

Pazar Analizi:

Büyüme Potansiyeli: Türkiye'de İK yazılım programları pazarının büyüme potansiyeli oldukça yüksektir. Şirketler, daha verimli çalışma yöntemleri ve daha iyi personel yönetimi için bu tür yazılımlara talep göstermektedir. Ayrıca, iş gücü yönetimi ve dijital dönüşüm trendleriyle birlikte İK yazılım programlarına olan ihtiyaç artmaktadır.

Rekabet: İK yazılım programları pazarında rekabet oldukça yoğundur. Hem yerli hem de yabancı şirketler, çeşitli özelliklere sahip yazılımlar sunmaktadır. Rekabet avantajı sağlamak için şirketler, kullanıcı dostu arayüzler, özelleştirme seçenekleri, analitik ve raporlama özellikleri gibi farklı özellikler sunmaktadır.

Şirket Boyutları: Türkiye'deki İK yazılım programları pazarı, farklı şirket boyutlarına yönelik çeşitli çözümler sunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler genellikle temel İK işlevlerini yerine getirebilen daha uygun maliyetli yazılımları tercih ederken, büyük işletmeler daha kapsamlı ve özelleştirilebilir yazılımları tercih etmektedir.

Özellikler ve Fonksiyonlar: İK yazılım programları, personel yönetimi, işe alım ve seçme, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, ücret ve maaş yönetimi gibi çeşitli işlevleri desteklemektedir. İyi bir İK yazılım programı, tüm bu işlevleri entegre bir şekilde sunmalı ve kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Mobil ve Bulut Tabanlı Çözümler: Mobil cihazların yaygın kullanımıyla birlikte, İK yazılım programları da mobil uyumlu olma eğilimindedir. Ayrıca, bulut tabanlı çözümler, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını ve erişiminin her zaman ve her yerden sağlanabilmesini sağlar.

Yasa ve Düzenlemeler: Türkiye'de İK süreçleri, çalışma mevzuatına uyumlu olmalıdır. İK yazılım program Türkiye'de İK yazılım programları pazarı için yasa ve düzenlemeler önemli bir faktördür. İK süreçleri, Türk İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gibi yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülmelidir. Bu nedenle, İK yazılım programları, güncel yasal düzenlemelere uyum sağlama özelliklerini içermelidir.

Müşteri Destek ve Eğitim: İK yazılım programları müşteri destek ve eğitim hizmetleri sunmalıdır. Şirketler, yazılımı kullanırken yaşadıkları sorunlara hızlı çözümler bulabilmeli ve yazılımın tüm özelliklerini doğru bir şekilde kullanabilmelidir. İyi bir müşteri destek ve eğitim sistemi, şirketlerin yazılımdan tam olarak faydalanmasını sağlar.

Veri Güvenliği: İK yazılım programları, şirketlerin çalışan verilerini güvenli bir şekilde depolamalı ve korumalıdır. Veri güvenliği, yazılımın kullanıcılar arasında güvenilirliğini artıran kritik bir faktördür. Programların, verilerin yetkisiz erişime karşı korunduğunu ve gizlilik politikalarına uygun olarak işlendiğini sağlaması gerekmektedir.

Trendler: Türkiye'deki İK yazılım programları pazarında bazı önemli trendler bulunmaktadır. Örneğin, yapay zeka ve makine öğrenimi, İK süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve analitik özelliklerin geliştirilmesi için kullanılmaktadır. Ayrıca, mobil uygulamaların ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi gibi trendler de pazarda etkili olmaktadır.

Yerli ve Yabancı Şirketler: Türkiye'de hem yerli hem de yabancı İK yazılım şirketleri faaliyet göstermektedir. Yerli şirketler genellikle yerel pazar ihtiyaçlarına odaklanırken, yabancı şirketler daha geniş bir müşteri tabanına hitap etmektedir. Rekabet, yerli ve yabancı şirketler arasında devam etmektedir.

Türkiye'de İK yazılım programları pazarı büyümeye devam etmektedir. Şirketler, verimliliklerini artırmak ve personel yönetimini geliştirmek için bu tür yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. Rekabetin yoğun olduğu pazarda, şirketlerin ihtiyaçlarına uygun özellikleri sunan, yasal düzenlemelere uyumlu ve veri güvenliği sağlayan İK yazılım programları tercih edilmektedir. Mobil uyumluluk, bulut tabanlı çözümler ve kullanıcı dostu arayüzler gibi özellikler de önemli faktörlerdir.

Rekabet Hakkında Bilgi

İnsan kaynakları yönetimi için geliştirilmiş On-premise(lisanslı satış) ve bulut tabanlı uygulamalar bulunmaktadır. Bu uygulamalar genellikle firmaların İK yönetiminde bazı ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla geliştilmiştir. Yapay zeka destekli analitik raporlama, temel insan kaynakları yönetimi ve yapay zeka destekli işe alım uygulamaların hepsini bünyesinde bulunduran yerli bir firma bulunmamaktadır. Hem yurt içinde hem yurt dışında firmalara sunulan yazılım ürünleri bir çok firmanın ulaşamayacağı fiyat düzeyindedir.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı önemli şirketler ve çözümleri:

Logo Yazılım, Mikro Yazılım, Logo Informatics, Netkey Yazılım, EBA Yazılım, KolayİK, İdenfit gibi şirketler; insan kaynakları yönetimi, bordro ve muhasebe yazılımları ürünleriyle müşterilere çeşitli insan kaynakları çözümleri sunmaktadır.

Bu şirketlerin yanı sıra, Success Factors gibi uluslararası yazılım şirketleri de Türkiye'deki operasyonları bulunmaktadır.

Hedef Kitle Hakkında Bilgi

Yurt içinde ve yurt dışında maliyetten dolayı yazılım kullanmayan firmalar. Teknolojiyi kullanma eğilimi yüksek çok yapılı ve İK'yı birçok farklı uzman sistemde yöneten firmalar. İşe alımın yoğun yapıldıldığı, işe alım operasyonun maliyetli olduğu büyük firmalar ve head hunter firmaları.

Türkiye’deki firmaların (özellikle KOBİ’ler) %95’i insan kaynaklarını yazılım uygulaması olmadan yönetmektedir. Yeni nesil çalışan profiliyle birlikte dijital dönüşüm kaçınılmazdır. Operasyonel verimliliği ve personel memnuniyetini artırmak, insan kaynağını daha etkin yönetmek için yazılım ürünlerine ve dijital çözümlere eğilim artmaktadır. Gelişen dijital dönüşüm kültürüyle beraber öncelikle KOBİ’ler olmak üzere her sektörden firma HRinONE ve HireinONE ürünlerimizin potansiyel müşterisidir.

 

HRinONE ve HireinONE’ı tercih edecek potansiyel müşteriler arasında şunlar yer alır:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler): Bu işletmeler genellikle sınırlı insan kaynakları departmanlarına sahiplerdir veya bazıları insan kaynakları departmanı hiç bulundurmamaktadırlar. HRinONE, bu işletmelerin işe alım, personel yönetimi, bordro işlemleri gibi süreçleri daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Büyük Şirketler: Büyük şirketler genellikle karmaşık ve büyük ölçekli insan kaynakları süreçlerine sahiptir. Çok sayıda çalışanı olan ve farklı bölümleri bulunan büyük şirketler, insan kaynakları yazılımlarını geniş çapta kullanabilir. Bu yazılımlar, işe alım, performans yönetimi, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi gibi birçok insan kaynakları işlevini entegre bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Özellikle HireinONE büyük şirketlerin işe alım süreçlerini daha verimli hale getirecek çözümler sunmaktadır.

İnsan Kaynakları Danışmanlık Şirketleri: İnsan kaynakları danışmanlık şirketleri, müşterilerine insan kaynakları yönetimi konusunda destek ve danışmanlık sağlarlar. Bu şirketler, HRinONE ve HireinONE’ı kullanarak müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabilir ve insan kaynakları süreçlerini optimize edebilirler.

Ticarileşme Planı ve İş Modeli
  • SAP danışman firmaları ve yaygın ERP uygulamaları işbirliği yaparak işbirliği yaptığımız firmaların mevcut müşterilerini ve gelecekteki müşterilerini İnnfinitive çözümlerinin müşterisi yapmayı hedefliyoruz.
  • İnsan kaynakları süreçlerinde belli konularda uzmanlaşmış ve bu konularda çözüm getiren uygulamaları olan firmalarla satış işbilriği yaparak müşterilerimize spesifik konularda en kaliteli çözümleri sunmayı hedefliyoruz. İşbirliği yaptığımız firmaların mevcut firmalarına da entegre çözümlerle birlikte ulaşmayı planlıyoruz.
  • Sanayi bölgeleri ile işbilriği yaparak mavi yaka çalışanların yoğun olduğu, puantaj hesaplamanın operasyonel zorluğu bulunan firmalara PDKS entegre çözümler sunarak işbirliği yaptığımız sanayi bölgelerine özel çözümler geliştirerek sanayi bölgelerindeki firmaları İnnfinitive müşterisi yapmayı planlıyoruz.
  • Firmalara İK ve bordro konularında danışmanlık yapan firmalarla yapacağımız işbirliği ile bu firmaların müşterilerine İnnfinitive ürünlerini sunmayı hedefliyoruz.
  • Frimaların işe alım süreçlerini yöneren, firmaların ihtiyaç duyduğu personelleri bulan ve yerleştiren Headhunter firmalarına HireinONE'ın kullanımını yaygınlaştırmak ve bu işbirlikleri vasıtasıyla HRinONE'ı bu firmaların temas halinde olduğu firmalara pazarlamak istiyoruz. 
  • Google reklamlar, linkedin vb dijital kanalları kullanarak İnnfinitive ürünlerinin tanıtımını yapmayı ve insan kaynaklarını dijitalleştirmek isteyen firmalara çözümlerimizi tanıtmayı hedefliyoruz. 
Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.