Pharus Tech Mühendislik ve Teknoloji A.Ş.

Sector and Business Model
Elektrik-Elektronik /
Mehmet Doğan
 
Views
20,251
 
Campaing Code: TRFNGLP2024003
Started Date: 11.03.2024
Ended Date: 09.05.2024
Startup Phase: Ticarileşmeye Hazır Ürün
Target: ₺4,990,000
Equity Offered: %11.88
Addition Funding: %20.00
Campaing Status: Reached
Remaining Time Completed
Investment Rates (%)
%101.06
Total Investment: ₺5,042,735
Total Investor: 809
Qualified Investor: 132
Qualified Investment: ₺2,377,473
 

Market, Competition, Target Market

Pazar Hakkında Bilgi

Kar amacı gütmeyen ve uluslararası bir kurum olan COSPAS-SARSAT'ın yıllık raporları, her yıl sisteme dahil olan yeni Acil Konum Vericisi ekipman sayısını detaylı olarak sunmaktadır. Günümüzde, dünya genelinde aktif durumda 2.160.000 adet Acil Konum Vericisi ekipmanı mevcuttur. Yine bu raporlar ışığında, dünyada bölgelere göre Acil Konum Vericisi sayesinde sağlanan arama-kurtarma faaliyetleri ve hayatı kurtarılan insan sayısı ilan edilmektedir. İlgili raporlar, ilişikte takdim kılınmıştır.

Objektif pazar araştırma ve finansal değerlendirme kurumlarının sunmuş olduğu veriler göstermektedir ki, Acil Konum Vericisi pazarı dünyada yıllık 410 milyon dolar'dır. Bu pazarın %75'ini ABD ve Avrupa pazarı teşkil etmektedir. Kalan kısmı ise Asya, Avustralya ve MENA Bölgesi pazarları hemen hemen eşit oranda paylaşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtiçi pazarı, dünya Acil Konum Vericisi pazarının %0.8'ini teşkil etmektedir. Dinamik bir pazar olan Acil Konum Vericisi pazarı, hava ve deniz taşıtlarında kullanımı zorunlu olması sebebiyle dünya hava ve deniz taşıtlar üretim hacmiyle doğrudan bir korelasyon içerisindedir. Bu kapsamda, yine aynı pazar araştırma raporları göstermektedir ki, dünya Acil Konum Vericisi pazarı yıllık %7.2 büyümeye sahiptir. Bu kapsamda, on yıl içinde dünya Acil Konum Vericisi pazarının 1 milyar dolar üzeri hacme ulaşması ön görülmektedir. 

Pharus Tech, Acil Konum Vericisi ekipmanlarını yenilikçi çözümlerle yerlileştirerek kısa vadede Türkiye pazarını ve yakın coğrafya pazarını ele geçirmeyi hedeflemektedir. Zira, ülkemizin savunma sanayii ve marine ekipman distribütör firmalarıyla yapılmış olan görüşmeler göstermiştir ki, Türkiye'de Acil Konum Vericisi ekipmanına yönelik çok güçlü bir talep mevcuttur. Acil Konum Vericisi ekipmanının OECD klasmanına göre yüksek teknoloji arz eden bir telekomünikasyon ekipmanı olması ve kritik sertifikasyon süreçleri gerektirmesi, işbu ekipman üzerinde dünyadaki rakip firmaların sayısını hayli mütevazı bir boyutta tutmuştur. 

Pharus Tech, yalnızca yerlileştirme değil; aynı zamanda patent ve faydalı model alınmasını hedefleyen bir bilimsel çalışma da yürüterek dünyada çığır açacak yeni bir Acil Konum Vericisi ekipmanı formu üzerinde çalışmaktadır. Finansal model ve faaliyet planı çalışmaları göstermektedir ki, kitle fonlama kampanyasında edinilen öz sermaye ile Pharus Tech, kendi kendine yetebilen bir elektronik şirketine kısa vadede dönüşecektir. Bu döngü dahilinde, ilgili Acil Konum Vericisi projesinin ulusal & uluslararası patent ve üretim masraflarının da karşılanabilmesi ön görülmektedir. "Dünyada bir ilk" niteliği taşıyacak yeni formlu bu Acil Konum Vericisi projesiyle Pharus Tech, doğa sporu giyim & kışlık dış giyim dünya pazarının kritik bir alt yüklenicisi ve tedarikçisi konumuna gelecektir. Objektif pazar araştırma raporları göstermektedir ki, dünya doğa sporu giyim ve kışlık dış giyim pazarı yıllık 50.2 milyar dolar hacimdedir ve ortalama %2.7 büyümeye sahip doygun bir pazardır. Bu pazarın büyük çoğunluğunu Asya menşeili firmalar işgal etmektedir, geri kalan kısmını ise Kuzey Amerika ve Avrupa menşeili firmalar paylaşmış durumdadır. Pharus Tech, patent alınmasına müteakip yeni formda Acil Konum Vericisi ekipmanıyla bu pazara girmeyi ve bu pazarda faaliyet gösteren firmalar için elektronik alt-sistem tedarik eden kritik bir üretici olmayı hedeflemektedir.

Yıllara Göre Acil Konum Vericisi Ekipman Sayısı
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1,540,000 1,634,000 1,733,000 1,866,000 1,935,000 2,160,000

 

Rekabet Hakkında Bilgi

Acil Konum Vericisi, daha önce Türkiye'de üretilmemiş bir ekipmandır ve yerli üreticisi bir firma mevcut değildir. Dünya pazarında ise ABD'de ACR Artex; Birleşik Krallık'ta Ocean ve McMurdo; Fransa'da SAFRAN; Norveç'te Jotron ve Güney Kore'de Samyung gibi büyük elektronik firmaları tarafından üretim gerçekleştirilmektedir. Dünya pazarının ezici çoğunluğu, işbu firmalar tarafından paylaşılmış durumdadır. 

COSPAS-SARSAT, sistemin kapasitesini ve performansını arttırmak maksadıyla geçtiğimiz yıllarda "İkinci Nesil Acil Konum Vericisi" esaslarını duyurmuştur, literatürde Second Generation Beacon (İkinci Nesil Verici) olarak geçen bu ekipmanlar, farklı bir modülasyon karakteristiğine sahiptir ve orta-irtifa yörünge (MEO) uydularla da haberleşme imkanına sahiptir. SGB'ler henüz çok yeni olup, dünya genelinde sertifikasını verme sertifikasını henüz bu sene ABD merkezli bir kurum elde etmiştir. Dolayısıyla, dünya Acil Konum Vericisi pazarı, sürekli Ar-Ge arz eden dinamik bir pazardır ve rekabet çetindir. Dahası, Türkiye limanları da dahil olmak üzere dünya genelinde birçok ülkenin bağlayıcı kabul ettiği International Marine Organization (IMO) standartları güncellenmiştir ve deniz taşıtları için kullanılan EPIRB ekipmanlarına yeni özellikler zorunlu kılınmıştır. 

Pharus Tech, dünya Acil Konum Vericisi pazarının tam da yeni standartlarla ve değişimlerle oldukça dinamik bir hale geldiği vakitte pazara girmektedir. Pharus Tech'in, iki stratejisinden biri yerlileştirme; diğeri ise patenti alınacak yeni formda bir Acil Konum Vericisi ekipmanıyla dünya pazarına agresif bir giriş yapmaktır. Bu kapsamda, Pharus Tech'in yerlileştirme stratejisinde tamamladığı EPIRB prototipinin özellikleri ve rakiplere nazaran avantajları aşağıda takdim kılınmıştır:

EPIRB Ekipmanı Farkları ve Avantajları
Özellikler Pharus Tech EPIRB Poseidon Yabancı Markalar
Yeni IMO Standartlarına Uyum Mevcuttur.

Sadece üç marka ürün çıkarmıştır.

Batarya Ömrü 48 saattir. Genellikle 24 saattir.
Dahili GPS Mevcuttur. Birçoğunda mevcuttur.
AIS Zorunluluğu Mevcuttur. Sadece dört markada mevcuttur.
Suda Otomatik Aktivasyon Mevcuttur. Birçoğunda mevcuttur.
Maliyet Euro kuru cinsinden %30 daha ucuzdur. -

 

 

Hedef Kitle Hakkında Bilgi

EPIRB Ürünü Hedef Kitlesi

EPIRB ekipmanı, IMO SOLAS standardına tabi tüm tekne ve gemilerde kullanımı zorunlu bir cihazdır. Dolayısıyla, ülkemizde marine elektroniği & marine ekipman distribütör firmaları başlıca müşteri kitlesini oluşturmaktadır. Pharus Tech'in kısa vadede hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan marine ekipman & marine elektroniği firmalarının EPIRB ihtiyacını karşılamaktır. Bu hedef; aşağıdaki dört temel çerçeve içerisinde gerçekleştirilecektir;

  1. Yerlileştirme avantajı: Ülkemizde üretilen bir yüksek teknoloji ürünü, gümrük tarifelendirmelerinden muaf olması sebebiyle yabancı menşeili markaların ürünlerine nazaran maliyet efektiftir. Bu durum, EPIRB satıcısı distribütör firmalara daha yüksek kar marjı vaadetmektedir. Geçmişte Sony PlayStation'un Nintendo'ya karşı edindiği ezici pazar başarısı hikayesindeki bu unsur, Pharus Tech'in kısa vadeli hedeflerini gerçekleştirme planında ana çerçevelerden birini teşkil etmektedir.
  2. Hızlı tedarik ve sorun çözme avantajı: Dünyada sayılı firma tarafından üretilen EPIRB ekipmanının bilhassa ülkemizde ve yakın coğrafya ülkelerde yer yer tedarik sorunu yaşanabilmektedir. Bu durum, uluslararası politik ortamdan kaynaklı olduğu kadar EPIRB pazarındaki boşluktan ve halihazırda var olan tedarikçi firmaların yetersizliğinden kaynaklıdır. Pharus Tech, bu boşluğu doldurmak ve dünya Acil Konum Vericisi pazarına güçlü bir aktör şeklinde dahil olmak üzere doğru yerde, doğru zamanda pazara girmektedir.
  3. Teknik özellikler: Pharus Tech EPIRB'leri, dünyanın sertifiye edilmiş en yeni EPIRB'leri olması ve dolayısıyla günümüzün en modern yarıiletken komponent & elektronik tasarım yaklaşımlarıyla üretilmiş olmasından dolayı, maliyet efektif olmasının yanı sıra teknik açıdan da rakiplere nazaran birçok avantaja sahip olacağı ön görülmektedir: Batarya süresi, batarya yaşam ömrü, GPS konum verisi hassasiyeti ve anti-jamming kabiliyetli GPS özellikleri, Pharus Tech EPIRB Poseidon prototipinin sahip olduğu en temel teknik avantajlardır.
  4. Yeni standartlara uyum: Türk Loydu'nun ve dolayısıyla Türkiye limanlarının da tabi olduğu uluslararası IMO standartlarında yeni yapılan revizyon, dünya EPIRB pazarında büyük bir boşluk ve fırsat meydana getirmiştir. Zira 2022 yılından itibaren kullanılacak EPIRB ekipmanlarına bir takım yeni teknik gereksinimler getirilmiştir. Bu gereksinimleri yerine getiren yeni nesil EPIRB'leri pazara süren üretici firma sayısı henüz üçtür ve pazarda ciddi bir dinamizm oluşmuştur. Pharus Tech, kurulduğu günden beri yeni standartlara göre tasarımlarını sağlamakta ve sertifikasyon sürecini de işbu standartlara göre oluşturmaktadır. Dolayısıyla Pharus Tech, gelecek yıllarda tüm dünyada kullanılacak EPIRB ekipmanlarının sayılı üretici firmalardan biri olacaktır.

ELT Ürünü Hedef Kitlesi

ELT ekipmanı, tüm hava taşıtlarında kullanımı zorunlu olan bir cihazdır. Dolayısıyla ülkemizde savunma sanayii & hava taşıt üretim ve onarım firmaları başlıca müşteri kitlesini oluşturmaktadır. 30 Temmuz 2021 tarihinde H-83 koduyla "Gücümüz Bir" platformu üzerinden verilen ilan, ELT ekipmanının yerlileştirilmesi hususunda Savunma Sanayii firmalarımızın da çağrısını ve iradesini ortaya koymaktadır. Pharus Tech'in kısa vadede hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer alan havacılık üretim & savunma sanayii firmalarının ELT ihtiyacını karşılamaktır. Bu hedef; aşağıdaki üç temel çerçeve içerisinde gerçekleştirilecektir;

  1. Yerlileştirme avantajı: Ülkemizde üretilen bir yüksek teknoloji ürünü, gümrük tarifelendirmelerinden muaf olması sebebiyle yabancı menşeili markaların ürünlerine nazaran maliyet efektiftir. Ayrıyeten T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Plan çerçevesinde, temel teknolojilerde ve ileri teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması gerektiği hususu vurgulanmıştır.
  2. Hızlı tedarik ve sorun çözme avantajı: Dünyada sayılı firma tarafından üretilen ELT ekipmanının bilhassa ülkemizde ve yakın coğrafya ülkelerde yer yer tedarik sorunu yaşanabilmektedir. Bu durum, uluslararası politik ortamdan kaynaklı olduğu kadar ELT pazarındaki boşluktan ve halihazırda var olan tedarikçi firmaların yetersizliğinden kaynaklıdır. Pharus Tech, bu boşluğu doldurmak ve dünya Acil Konum Vericisi pazarına güçlü bir aktör şeklinde dahil olmak üzere doğru yerde, doğru zamanda pazara girmektedir.
  3. Teknik özellikler: Pharus Tech ELT'leri, dünyanın sertifiye edilmiş en yeni ELT'leri olması ve dolayısıyla günümüzün en modern yarıiletken komponent & elektronik tasarım yaklaşımlarıyla üretilmiş olmasından dolayı, maliyet efektif olmasının yanı sıra teknik açıdan da rakiplere nazaran birçok avantaja sahip olacağı ön görülmektedir: Batarya süresi, batarya yaşam ömrü, ek dijital arayüz imkanları, GPS konum verisi hassasiyeti ve anti-jamming kabiliyetli GPS özellikleri, Pharus Tech ELT Alpha prototipinin sahip olduğu en temel teknik avantajlardır.

PLB Ürünü Hedef Kitlesi

PLB cihazı, genellikle dağcılık; kampçılık ve yatçılık gibi doğa-sporu sevenlerin kullandığı bir cihazdır. Ülkemizde pek yaygın kullanılmayan PLB cihazı, bilhassa Avrupa - ABD ve Avustralya pazarında doğrudan şahıslar veya tüketici elektroniği firmaları tarafından satın alınan bir cihazdır. Pharus Tech, ulusal ve uluslararası patent ve faydalı model almayı hedeflediği bilimsel çalışma ışığında, PLB'lere yeni bir form kazandırmayı hedeflemektedir. Fikri ve sinai mülk haklarının korunması maksadıyla detayları paylaşılamayan araştırmayla ilgili çalışmalar, donanım tasarım ve prototipleme aşamasına kadar olgunlaşmıştır; Proof of Concept'in sağlanmasına müteakip yerli ve yabancı kışlık dış giyim, spor giyim, spor ekipmanı birçok firmayla görüşelerek iş birliği hedeflenecektir. Böylece Pharus Tech, PLB cihazını sadece doğa sporu seven şahısların kullandığı bir cihaz olmaktan çıkarıp, günlük hayatın içerisinde yer alan, şehir içi ve/veya şehir dışında her koşulda çocuklara, Alzheimer / Demans hastası yetişkinlere ve arazi çalışması yürüten yetişkinlere yönelik yaygın bir cihaz formuna sokmayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle Pharus Tech, yürüttüğü PLB projesinin patentlenmesine müteakip dünya PLB pazarını sarsmayı ve yeni bir cihaz formu yaratmayı hedeflemektedir.

Ticarileşme Planı ve İş Modeli

Pharus Tech'in faaliyet planı iki strateji üzerinden özetlenebilir: EPIRB yerlileştirme çalışmasıyla hızlıca bir finansal kaynak yaratılacaktır ve şirket finansal açıdan kendi kendine yetebilen bir hale getirilecektir, ardından da ELT'nin sertifikasyonu & ticarileşmesi ve yürütülen PLB projesinin patentlenmesiyle dünya Acil Konum Verici pazarına agresif bir giriş yapılarak Pharus Tech'in unicorn olması hedeflenecektir. 

EPIRB ve ELT ürünlerinde iş modeli B2B'dir. EPIRB ekipmanının başlıca müşteri portföyü marine ekipman distribütör, marine elektronik firmalarıdır. ELT ekipmanının başlıca müşteri portföyü ise havacılık ve savunma sanayii firmalarıdır. 

PLB ürününde iş modeli B2C, B2G ve B2B'dir. B2C olarak, PLB cihazını kullanan bilhassa arazi çalışanları ve doğa-sporu sevenlerdir. B2G olarak, arazi tetkik ve doğa araştırma faaliyetleri yürüten devlet kurumlarıdır. B2B olarak, tüketici elektroniği ve telekomünikasyon cihazı satan distribütör firmalar ve yenilikçi teknolojilere açık stratejiler benimseyen tekstil & spor ekipman firmalarıdır.

Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için, amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.